Promjena težišta vozila – centar mase

Prilikom upravljanja automobilom može doći do poprečne, ili aksijalne promjene centra mase vozila. Poprečne promjene težišta vozila (centar mase) su rezultat okretanja upravljača (skretanja), a aksijalne promjene težišta vozila su rezultat ubrzanja ili usporenja vozila.

 

Sile koje djeluju prilikom skretanja

Prilikom skretanja na vozilo djeluju centripetalna (Fcp) i centrifugalna (Fcf) sila. Te dvije sile moraju biti u ravnoteži.

Ukoliko je centrifugalna sila veća, u zavoj ste nažalost uletjeli prebrzo, a to rezultira zanošenjem vozila.

U slučaju kao na slici, prijenos težišta vozila je u smjeru centrifugalne sile (suprotna strana zavoja).

Kako bi vozilo zadržalo stabilnost, a kako bi najbolje iskoristili sposobnosti prianjanja Vašeg vozila, iznimno je važno savladati tehnike upravljanja do savršenstva. Glatki, nježni i progresivni pokreti upravljača rezultiraju boljom kontrolom nad vozilom, te smanjuju neželjene prijenose težište vozila, koji vrlo lako mogu poremetiti stabilnost vozila u zavoju, čak i pri relativno malim brzinama.

 

Prijenos težišta vozila uslijed akceleracije

Prilikom akceleracije, težište (centar mase) vozila se premjesti straga. Na taj način se poboljša sposobnost prianjanja stražnjih kotača, što je korisno kod vozila s pogonom na stražnjim kotačima, smanjujući tako mogućnost proklizavanja stražnjih kotača npr. prilikom starta. Svakako pogledajte i detaljno obrađenu temu – prianjanje.

Mana ovakvog prijenosa težišta vozila je što može uzrokovati podupravljanje vozilom. Naime, prilikom doziranja gasa unutar zavoja težište vozila se pomakne unatrag, time se smanjuje mogućnosti prianjanja prednjih pneumatika, što na kraju može dovesti do podupravljanja.

 

Prijenos težišta vozila uslijed deceleracije (usporavanja ili kočenja)

Ovakav prijenos težišta unutar vozila je vrlo opasan. Automobili mogu puno brže i jače kočiti negoli ubrzavati, stoga su i sile kočenja neusporedivo veće, pa valja biti posebno oprezan.

Prijenos težišta prilikom deceleracije se može iskoristiti za ispravljanje podupravljanja. Prilikom deceleracije vozila, očituje se prijenos težišta unaprijed povećavajući na taj način sposobnost prianjanja prednjih pneumatika. Ovo se može iskoristiti ako u zavoj uđete prebrzo te osjetite podupravljanje, tada smanjite doziranje gasa kako bi izazvali prijenos težišta vozila prema naprijed. Ako ste već pustili gas, možete pokušati laganim pritiskom na kočnicu samo kako bi osjetili taj prijenos težišta.

Mana kod ovog prijenosa težišta vozila je smanjenje sposobnosti prianjanja stražnjih pneumatika. Uslijed takvog kočenja prvo bi se blokirali upravo stražnji kotači, stoga svi automobili na stražnjim kotačima imaju manje kočnice. Bez obzira na to, naglo kočenje se treba izbjegavati, pogotovo unutar zavoja jer je tada velika mogućnost preupravljanja vozilom.