Izmjene i nadopune zakona o sigurnosti prometa na cestama

Novom nadopunom Zakona o sigurnosti prometa na cestama, bitno je istaknuti nekoliko stvari:

  • Definira se da izrečena zaštitna mjera počinje teći od dana dostave obavijesti vozaču. Obratite pažnju da nije potreban potpis vozača na dostavnici.
  • Uvodi se kazna od 3.000 do 7.000 kuna za ne postupanje po znakovima i zapovijedima prometnog redara.
  • Zabranjeno je zaustavljanje i parkiranje na bilo koji način na koji se ometa prometovanje vozila ili pješaka, kazna iznosi 300 kuna.
  • Uvedena je kazna i za putnika koji neoprezno otvara vrata vozila, kao i za osobe koje utovarom/istovarom ugrožavaju sigurnost prometa.
  • Zabranjeno je parkirati u radijusu od 3 metra od hidranta.
  • Ponovno je na snazi kazna za parkiranje ako do pune crte kolnika ima manje od 3 metra, odnosno 4 metra do ruba kolnika.
  • Uvedena je obveza nošenja reflektirajućih materijala (robe) za sve pješake noću i u slučaju smanjene vidljivosti.
  • Potrebno je gasiti duga svjetla kada se ide ususret pješaku.

 

Kompletan zakon o izmjenama i nadopunama zakona o sigurnosti prometa na cestama možete pronaći – ovdje.